ĐIỀU HÒA TRUNG TÂM

Hiển thị kết quả duy nhất

Điều hòa trung tâm Daikin VRV IV 12HP RXQ12THY1(E)

RXQ12THY1(E)

Điều hòa trung tâm Daikin VRV IV 12HP RXQ12THY1(E)

Xem ngay

Điều hòa trung tâm Daikin VRV IV 14HP RXQ14THY1(E)

RXQ14THY1(E)

Điều hòa trung tâm Daikin VRV IV 14HP RXQ14THY1(E)

Xem ngay

Điều hòa trung tâm Daikin VRV IV 16HP RXQ16THY1(E)

RXQ16THY1(E)

Điều hòa trung tâm Daikin VRV IV 16HP RXQ16THY1(E)

Xem ngay

Điều hòa trung tâm Daikin VRV IV 18HP RXQ18THY1(E)

RXQ18THY1(E)

Điều hòa trung tâm Daikin VRV IV 18HP RXQ18THY1(E)

Xem ngay

Điều hòa trung tâm Daikin VRV IV 20HP RXQ20THY1(E)

RXQ20THY1(E)

Điều hòa trung tâm Daikin VRV IV 20HP RXQ20THY1(E)

Dàn nóng máy điều hòa trung tâm Daikin VRV IV Loại COP cao - 1 chiều lạnh - Điện 3 pha Công suất: 186.000BTU (20HP) Tổ hợp kết nối: RXQ6TY1(E) x RXQ6TY1(E) x RXQ8TY1(E) Xuất xứ: Chính hãng Thái Lan Bảo hành: Máy 1 năm, máy nén 4 năm Xem ngay

Điều hòa trung tâm Daikin VRV IV 22HP RXQ22THY1(E)

RXQ22THY1(E)

Điều hòa trung tâm Daikin VRV IV 22HP RXQ22THY1(E)

Dàn nóng máy điều hòa trung tâm Daikin VRV IV Loại COP cao - 1 chiều lạnh - Điện 3 pha Công suất: 207.000BTU (22HP) Tổ hợp kết nối: RXQ6TY1(E) x RXQ8TY1(E) x RXQ8TY1(E) Xuất xứ: Chính hãng Thái Lan Bảo hành: Máy 1 năm, máy nén 4 năm Xem ngay

Điều hòa trung tâm Daikin VRV IV 24HP RXQ24THY1(E)

RXQ24THY1(E)

Điều hòa trung tâm Daikin VRV IV 24HP RXQ24THY1(E)

Dàn nóng máy điều hòa trung tâm Daikin VRV IV Loại COP cao - 1 chiều lạnh - Điện 3 pha Công suất: 229.000BTU (24HP) Tổ hợp kết nối: RXQ8TY1(E) x RXQ8TY1(E) x RXQ8TY1(E) Xuất xứ: Chính hãng Thái Lan Bảo hành: Máy 1 năm, máy nén 4 năm Xem ngay

Điều hòa trung tâm Daikin VRV IV 26HP RXQ26THY1(E)

RXQ26THY1(E)

Điều hòa trung tâm Daikin VRV IV 26HP RXQ26THY1(E)

Dàn nóng máy điều hòa trung tâm Daikin VRV IV Loại COP cao - 1 chiều lạnh - Điện 3 pha Công suất: 248.000BTU (26HP) Tổ hợp kết nối: RXQ8TY1(E) x RXQ8TY1(E) x RXQ10TY1(E) Xuất xứ: Chính hãng Thái Lan Bảo hành: Máy 1 năm, máy nén 4 năm

Xem ngay

Điều hòa trung tâm Daikin VRV IV 28HP RXQ28THY1(E)

RXQ28THY1(E)

Điều hòa trung tâm Daikin VRV IV 28HP RXQ28THY1(E)

Dàn nóng máy điều hòa trung tâm Daikin VRV IV Loại COP cao - 1 chiều lạnh - Điện 3 pha Công suất: 267.000BTU (28HP) Tổ hợp kết nối: RXQ8TY1(E) x RXQ8TY1(E) x RXQ12TY1(E) Xuất xứ: Chính hãng Thái Lan Bảo hành: Máy 1 năm, máy nén 4 năm Xem ngay

Điều hòa trung tâm Daikin VRV IV 30HP RXQ30THY1(E)

RXQ30THY1(E)

Điều hòa trung tâm Daikin VRV IV 30HP RXQ30THY1(E)

Dàn nóng máy điều hòa trung tâm Daikin VRV IV Loại COP cao - 1 chiều lạnh - Điện 3 pha Công suất: 286.000BTU (30HP) Tổ hợp kết nối: RXQ8TY1(E) x RXQ10TY1(E) x RXQ12TY1(E) Xuất xứ: Chính hãng Thái Lan Bảo hành: Máy 1 năm, máy nén 4 năm Xem ngay

Điều hòa trung tâm Daikin VRV IV 32HP RXQ32THY1(E)

RXQ32THY1(E)

Điều hòa trung tâm Daikin VRV IV 32HP RXQ32THY1(E)

Dàn nóng máy điều hòa trung tâm Daikin VRV IV Loại COP cao - 1 chiều lạnh - Điện 3 pha Công suất: 305.000BTU (32HP) Giải pháp điều hòa cho tòa nhà Xuất xứ: Chính hãng Thái Lan Bảo hành: Máy 1 năm, máy nén 4 năm Xem ngay

Điều hòa trung tâm Daikin VRV IV 34HP RXQ34THY1(E)

RXQ34THY1(E)

Điều hòa trung tâm Daikin VRV IV 34HP RXQ34THY1(E)

Dàn nóng điều hòa trung tâm Daikin VRV IV Loại COP cao - 1 chiều lạnh - Điện 3 pha Công suất: 327.000BTU (34HP) Tổ hợp kết nối: RXQ8TY1(E) x RXQ12TY1(E) x RXQ14TY1(E) Xuất xứ: Chính hãng Thái Lan Bảo hành: Máy 1 năm, máy nén 4 năm Xem ngay

Điều hòa trung tâm Daikin VRV IV 36HP RXQ36THY1(E)

RXQ36THY1(E)

Điều hòa trung tâm Daikin VRV IV 36HP RXQ36THY1(E)

Dàn nóng điều hòa trung tâm Daikin VRV IV Loại COP cao - 1 chiều lạnh - Điện 3 pha Công suất: 348.000BTU (36HP) Tổ hợp kết nối: RXQ8TY1(E) x RXQ14TY1(E) x RXQ14TY1(E) Xuất xứ: Chính hãng Thái Lan Bảo hành: Máy 1 năm, máy nén 4 năm Xem ngay

Điều hòa trung tâm Daikin VRV IV 38HP RXQ38THY1(E)

RXQ38THY1(E)

Điều hòa trung tâm Daikin VRV IV 38HP RXQ38THY1(E)

Dàn nóng điều hòa trung tâm Daikin VRV IV Loại COP cao - 1 chiều lạnh - Điện 3 pha Công suất: 365.000BTU (38HP) Tổ hợp kết nối: RXQ12TY1(E) x RXQ12TY1(E) x RXQ14TY1(E) Xuất xứ: Chính hãng Thái Lan Bảo hành: Máy 1 năm, máy nén 4 năm Xem ngay

Điều hòa trung tâm Daikin VRV IV 40HP RXQ40THY1(E)

RXQ40THY1(E)

Điều hòa trung tâm Daikin VRV IV 40HP RXQ40THY1(E)

Dàn nóng điều hòa trung tâm Daikin VRV IV Loại COP cao - 1 chiều lạnh - Điện 3 pha Công suất: 389.000BTU (40HP) Tổ hợp kết nối: RXQ12TY1(E) x RXQ14TY1(E) x RXQ14TY1(E) Xuất xứ: Chính hãng Thái Lan Bảo hành: Máy 1 năm, máy nén 4 năm Xem ngay

Điều hòa trung tâm Daikin VRV IV 42HP RXQ42THY1(E)

RXQ42THY1(E)

Điều hòa trung tâm Daikin VRV IV 42HP RXQ42THY1(E)

Dàn nóng điều hòa trung tâm Daikin VRV IV Loại COP cao - 1 chiều lạnh - Điện 3 pha Công suất: 409.000BTU (42HP) Tổ hợp kết nối: RXQ14TY1(E) x RXQ14TY1(E) x RXQ14TY1(E) Xuất xứ: Chính hãng Thái Lan Bảo hành: Máy 1 năm, máy nén 4 năm Xem ngay