ĐIỀU HÒA TRUNG TÂM

Hiển thị một kết quả duy nhất

Điều hòa trung tâm Daikin VRV IV 24HP RXQ24THY1(E)

RXQ24THY1(E)

Điều hòa trung tâm Daikin VRV IV 24HP RXQ24THY1(E)

Dàn nóng máy điều hòa trung tâm Daikin VRV IV Loại COP cao - 1 chiều lạnh - Điện 3 pha Công suất: 229.000BTU (24HP) Tổ hợp kết nối: RXQ8TY1(E) x RXQ8TY1(E) x RXQ8TY1(E) Xuất xứ: Chính hãng Thái Lan Bảo hành: Máy 1 năm, máy nén 4 năm Xem ngay

Điều hòa trung tâm Daikin VRV IV 26HP RXQ26THY1(E)

RXQ26THY1(E)

Điều hòa trung tâm Daikin VRV IV 26HP RXQ26THY1(E)

Dàn nóng máy điều hòa trung tâm Daikin VRV IV Loại COP cao - 1 chiều lạnh - Điện 3 pha Công suất: 248.000BTU (26HP) Tổ hợp kết nối: RXQ8TY1(E) x RXQ8TY1(E) x RXQ10TY1(E) Xuất xứ: Chính hãng Thái Lan Bảo hành: Máy 1 năm, máy nén 4 năm

Xem ngay

Điều hòa trung tâm Daikin VRV IV 28HP RXQ28THY1(E)

RXQ28THY1(E)

Điều hòa trung tâm Daikin VRV IV 28HP RXQ28THY1(E)

Dàn nóng máy điều hòa trung tâm Daikin VRV IV Loại COP cao - 1 chiều lạnh - Điện 3 pha Công suất: 267.000BTU (28HP) Tổ hợp kết nối: RXQ8TY1(E) x RXQ8TY1(E) x RXQ12TY1(E) Xuất xứ: Chính hãng Thái Lan Bảo hành: Máy 1 năm, máy nén 4 năm Xem ngay

Điều hòa trung tâm Daikin VRV IV 30HP RXQ30THY1(E)

RXQ30THY1(E)

Điều hòa trung tâm Daikin VRV IV 30HP RXQ30THY1(E)

Dàn nóng máy điều hòa trung tâm Daikin VRV IV Loại COP cao - 1 chiều lạnh - Điện 3 pha Công suất: 286.000BTU (30HP) Tổ hợp kết nối: RXQ8TY1(E) x RXQ10TY1(E) x RXQ12TY1(E) Xuất xứ: Chính hãng Thái Lan Bảo hành: Máy 1 năm, máy nén 4 năm Xem ngay

Điều hòa trung tâm Daikin VRV IV 32HP RXQ32THY1(E)

RXQ32THY1(E)

Điều hòa trung tâm Daikin VRV IV 32HP RXQ32THY1(E)

Dàn nóng máy điều hòa trung tâm Daikin VRV IV Loại COP cao - 1 chiều lạnh - Điện 3 pha Công suất: 305.000BTU (32HP) Giải pháp điều hòa cho tòa nhà Xuất xứ: Chính hãng Thái Lan Bảo hành: Máy 1 năm, máy nén 4 năm Xem ngay