ĐIỀU HÒA ÁP TRẦN

Hiển thị một kết quả duy nhất

-5%

Điều hòa áp trần Panasonic 1 chiều 24000BTU 47

dh47

24.000.000  23.000.000 

Điều hòa áp trần Panasonic 1 chiều 24000BTU 47

Xem ngay
-2%

Điều hòa áp trần Panasonic 1 chiều 28000BTU 48

dh48

28.000.000  27.500.000 

Điều hòa áp trần Panasonic 1 chiều 28000BTU 48

Xem ngay
-4%

Điều hòa áp trần Panasonic 1 chiều 34000BTU 49

dh49

32.000.000  31.000.000 

Điều hòa áp trần Panasonic 1 chiều 34000BTU 49

Xem ngay
-3%

Điều hòa áp trần Panasonic 1 chiều 50000BTU 50

dh50

40.000.000  39.000.000 

Điều hòa áp trần Panasonic 1 chiều 50000BTU 50

Xem ngay
-2%

Điều hòa áp trần Panasonic 1 chiều inverter 19000BTU 51

dh51

31.000.000  30.400.000 

Điều hòa áp trần Panasonic 1 chiều inverter 19000BTU 51

Xem ngay
-1%

Điều hòa áp trần Panasonic 1 chiều inverter 24000BTU 52

dh52

35.000.000  34.700.000 

Điều hòa áp trần Panasonic 1 chiều inverter 24000BTU 52

Xem ngay
-3%

Điều hòa áp trần Panasonic 1 chiều inverter 34000BTU 53

dh53

40.000.000  39.000.000 

Điều hòa áp trần Panasonic 1 chiều inverter 34000BTU 53

Xem ngay
-8%

Điều hòa áp trần Panasonic 1 chiều inverter 43000BTU 54

dh54

50.000.000  46.000.000 

Điều hòa áp trần Panasonic 1 chiều inverter 43000BTU 54

Xem ngay
-11%

Điều hòa áp trần Panasonic 22.000BTU 1 chiều 55

dh55

39.000.000  35.000.000 

Điều hòa áp trần Panasonic 22.000BTU 1 chiều 55

Xem ngay
-7%

Điều hòa áp trần Panasonic 28.000BTU 1 chiều 56

dh56

32.000.000  30.000.000 

Điều hòa áp trần Panasonic 28.000BTU 1 chiều 56

Xem ngay
-4%

Điều hòa áp trần Panasonic 35.000BTU 1 chiều 57

dh57

31.000.000  30.000.000 

Điều hòa áp trần Panasonic 35.000BTU 1 chiều 57

Xem ngay
-10%

Điều hòa áp trần Panasonic 35.000BTU 1 chiều 58

dh58

32.000.000  29.000.000 

Điều hòa áp trần Panasonic 35.000BTU 1 chiều 58

Xem ngay